Poezja ilustrowana 05 - Imaginacje XIX, digital painting, z cyklu ilustracji Spleen II do poematu Głos Charles`a Baudelaire`a. Polska Sztuka Ilustracji - Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 05 - Imaginacje XIX/V, digital painting, z cyklu ilustracji Spleen II do poematu Głos Charles`a Baudelaire`a. Polska Sztuka Ilustracji - Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 05 - Imaginacje XIX/VI, digital painting, z cyklu ilustracji Spleen II do poematu Głos Charles`a Baudelaire`a. Polska Sztuka Ilustracji - Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 05 - Imaginacje XXV, digital painting, z cyklu ilustracji Spleen II do poematu Głos Charles`a Baudelaire`a. Polska Sztuka Ilustracji - Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 05 - Imaginacje XXII/IV, digital painting, z cyklu ilustracji Spleen II do poematu Głos Charles`a Baudelaire`a. Sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 05 - Evviva l`arte V/II, digital painting, z cyklu ilustracji Spleen II do poematu Głos Charles`a Baudelaire`a. Sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 05 - Evviva l`arte V/IV, digital painting, z cyklu ilustracji Spleen II do poematu Głos Charles`a Baudelaire`a. Sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak. Poezja ilustrowana 05 - Evviva l`arte V/III, digital painting, z cyklu ilustracji Spleen II do poematu Głos Charles`a Baudelaire`a. Sztuka oniryczna, Anna Maria Karolak.
Poezja ilustrowana 05 - Imaginacje XIX/II, digital painting, z cyklu ilustracji Spleen II do poematu Głos Charles`a Baudelaire`a. Polska Sztuka Ilustracji - Anna Maria Karolak.

O pracach:

Ilustracje z cyklu “Spleen II”, digital painting, 2012-14. Jest to kontynuacja prac z cyklu “Spleen I” (2012).

Inspiracją dla powstania ilustracji z tego cyklu był poemat “Głos” Charles`a Baudelaire`a.

Głos

(…) - Poza frontem ornamentu
Zewnętrznego istnienia jest czarna pieczara,
Gdzie jasno widzę dziwne innych światów stropy;
Jasnowidzenia swego i ekstaz ofiara,
Wlokę za sobą węże, co gryzą me stopy.
(…)

- przekład: Bohdan Wydżga, “Kwiaty Zła”
(Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o., 2009).

W 2016 r. wydana została publikacja książkowa on-line pt. “Remerciements – Les Illustrateurs de Baudelaire” autorstwa prof. Ivana Bernier`a z Université Laval w Québec. Książka prezentuje najlepszych współczesnych światowych ilustratorów twórczości Charles`a Baudelaire`a. Moja twórczość poświęcona poezji Baudelaire`a została zaprezentowana w tej książce.

Sztuki piękne i nauka sztuki.

Skontaktuj się.

Projektowanie stron internetowych.

Karolak Project.