Tematy z Szewskiej - Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, tutaj: ilustracja artystyczna Zwierciadło życia otwierająca drukowaną galerię prac polskich twórców inspirowaną hasłem przewodnim numeru 1(3)/2009 kwartalnika. Anna Maria Karolak.
Tematy z Szewskiej - Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, tutaj: ilustracja artystyczna Zwierciadło życia otwierająca drukowaną galerię prac polskich twórców inspirowaną hasłem przewodnim numeru 1(3)/2009 kwartalnika. Anna Maria Karolak. Foto 02.

O pracy:

Jest to moja ilustracja wykonana dla czasopisma “Tematy z Szewskiej” nr 1(3)/2009. Grafika otwierała drukowaną galerię prac polskich twórców inspirowaną hasłem przewodnim numeru pt. ‘zwierciadło’. Ja to hasło zinterpretowałam na sposób metafizyczny. Czasopismo “Tematy z Szewskiej” redagowane było przez pracowników Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sztuki piękne i nauka sztuki.

Skontaktuj się.

Projektowanie stron internetowych.

Karolak Project.